COMRAD - Cattle Comparative Radiation Hybrid Map

Marker Table for Chromosome 7

Framework
markers
Marker IDPrimer 1Primer 2Retention
Frequency
Gene Names
F6 AGLA260 GGGTTAAGCATTTTGGACAAAATTC TTGGACTTACCATTTCTCTGTAATT 0.223   
 BL1043 GACTTGACCGTTCCACCTG AGTGCCAAAAGGAAGCGC 0.117   
F2 BL1067 ATGGTTCCGCAGAGAAACAG AGCCAGTTTCTTCAAATCAACC 0.245   
F1 BL5 ACCATCATTTAACCCATATCAACC CATGGACAGAGAAGTCTGGTAGG 0.33   
 BM1557 AGGCTTTGGTGCATCTGTG TGCTTGCATGATTAGATGTGG 0.287   
 BM2607 TTCCTGTGGGCTGGCTAG GGCCTGTGACTCCTTGTAGG 0.309   
 BM6105 ACTAATAAGAAATTCTGCATGTGTG CCACCATGACTCAGAAGTAGTTC 0.255   
F4 BM6117 GTTCTGAGGTTTGTAAAGCCC GGTGAGCTACAATCCATAGGG 0.181   
 BM7160 TGGATTTTTAAACACAGAATGTGG TCAGCTTCTCTTTAAATTTCTCTGG 0.319   
F6 BM7208 GCCCCAACCACTAATGATGA TCTCTTGACTTCCTTCCTTTGC 0.138   
F4 BM7247 AATCTTTCCCTAGAACTTACAAAGG AGTAAGGCCTGCAGTATTTATATCC 0.213   
 BM741 CCAAAAGGTCCTATCTCCAAA GCCCCTGAAGGAATGGTG 0.213   
 BM9065 GTCAACCTCAGCAAAACTGATG ACTCTCCCTCCACACAGGG 0.16   
F6 BMS1247 GGGGTTAATGGTGATCTGCA TCAGCTCTCAGCAGCCTGTA 0.149   
 BMS1331 TTCTGGTGTGCAACTGTATTTG GGTGGGCTACAGTCTATGGG 0.194   
F6 BMS1979 GTTTTCTGGAAATCTGTTTAATGC TTCTTTTTATATCTCCCCCTTCA 0.213   
F6 BMS2209 TGTGCCGCGTAGAGAGATTA TGTGCCGCGTAGAGAGATTA 0.17   
F5 BMS2258 AGTGGTAGAACTTCCATCTCACA CCAGCAGAAGAGAAAGATACTGA 0.178   
 BMS522 CCCAACAAAATTTCTGATTCTC CTTGCTTACTGCTTGCTATGAA 0.16   
 BMS713 ACCAGCAGTAGGTTGAGGTTAA CCAAGGGAGGAAAAATAAGTTAA 0.301   
F5 BMS792 GCAAGCCCTAGGCTGAAA AGCATGTATCCAATCTACCCTG 0.223   
F5 BMS904 TGTGATATCCACTTTCCCCG GTCCTTTGTTCGTTCTAGCAGG 0.223   
F3 BOBT24 GAGCAAGGGAATTCAGTGGAGC TGTATTTTACATTCAGGTCTGTGATCC 0.223   
 BP41 AAGAACCCGCTTCCAAGG TCCCATCTTCACCAAAGAGC 0.213   
 CSKB071 TACTGTCCTTTCTCCCCACTCC CTATGTCAATAGCCCCCACC 0.255   
 CSSM020 CCATGTTAGAGACAAAGACTGCCA AGATGCACTGAGCTGGCAAACCAC 0.213   
F4 CSSM029 GCTCCATTATGCACATGCCATGCT CGTGAGAACCGAAAGCACACATTC 0.287   
F5 CSSM057 GAGGGGATAGGGAAGAGAGAA GCATTTCTTTTTCCAGTGTGGT 0.161   
 DIK050 CAGACATCCACAAGGAAAC AACCAAGATGGGGAAGTACA 0.287   
F2 DIK079 CATGGGATCGCGAAGAGTAG CAACCCCAAGGAAATTTTCATTC 0.266   
F2 IDVGA62 GGGATCTTGGACCAGAAGGTA GGTGACACTCCTCCCATCT 0.277   
F2 IDVGA90 GCCCGTACACCACATAGCA TGACAGTCCCCAGGCACTAA 0.287   
 IL4* ACATTCAGGTCTGTGATCCATG GTGCTGGACATCTGCAAGTG 0.213 interleukin 4 
F1 ILSTS001 GGAGTCATACACAACTGAGC GGTGCTGTTATCTAGAATTTGG 0.202   
F6 ILSTS006 ACACGGAAGCGATCTAAACG TGTCTGTATTTCTGCTGTGG 0.16   
 INRA053 ATTCCATGGACAGAGGAGCCT CACCAGAAATTCACTTCACCT 0.17   
 INRA112 GATCTAACTAGAGCTTTCC GCCTCTCAAAGCCACCTGC 0.277   
F5 INRA192 TGTTTTAATTTGCATTTCCTGA GACCTTTACAGCCACCTCTTC 0.191   
 INRA229 TCTAAGGCCAGGAAGACAAAC CTTGGGAGTAATGAGTCGAGTA 0.096   
 OarAE129 GTAGATCAAGATATAGAATATTTTTCAACACC AATCCAGTGTGTGAAAGACTAATCCAG 0.213   
F6 RASA1 GGGCCACAGCCCAGGATCGGGAGC CCCTTCCGCTTTAGTGCAGCCAG 0.149   
 RIc11A GGGATCATCTCAAAAGTTCCACG GTAAGATATGTATAATGCTGGCC 0.209   
F3 RM006 GATCACCATATTTATGAGATGG CTACAATATCTGGTCACTGGA 0.309   
F1 RM012 ACTGGGAACCAAGGACTGTCA CTGAGCTCAGGGGTTTTTGCT 0.202   
 RME30 CCATGGGAGAAAAGGGAAAT TTGATGTACTGCATCGGAGG 0.223   
 TGLA164 CATGACTGAAGCAACTTAGCATG CTTGATGGAACTAAAACTAAAACTG 0.181   
F1 TGLA176 TCAAGGCACAAGCACACAGTCA AGTAGGAATACCCCAGGAGGAA 0.34   
F3 TGLA303 TAATCATAAGTCAAAGTAACAGTTT GATCTGGACATACAAAAGTATTAC 0.298   
 TGLA48 ACATGACTCTGCCATAGAGCAT AAATGTTTTATCTTGACTACTAAGC 0.213   
F3 URB051 TCCACCCGGTGGTCACCTAAA ACAGCAGTGAACGGAGTGGAA 0.319   
F4 UWCA20 CTGAAACACTCTAAAAGGGTATGC ATCCCAACATCCACCCATTCC 0.181   
  • Back to the chromosome panel
  • Data from http://www.projects.roslin.ac.uk/comrad/introduction.html
  • Contact: Dr John Williams
  • [an error occurred while processing this directive]